Общи условия


Общи условия за предоставяне на услугата Интернет достъп, в сила от 01.01.2019 г.

Политика за поверителност и защита на личните данни

 

Технически изисквания за свързване на крайни устройства в мрежата на доставчика

 

Параметри за качеството на предоставените услуги - 2018г.